Zahájenie výstavby bytového domu "A"

Vo februári 2017 sme začali s terénnymi úpravami ako prípravnými prácami pred samotnou realizáciou nášho projektu.

Odstránili sme zeminupre vytvorenie spodného - nástupného podlažia.

..ďalším krokom bolo vykopanie základových pásov pre bytový dom "A"

..následne pristúpime k armovaní a betonáži základov a základovej dosky, pred tým samozrejme zrealizujeme rozvodoy kanalizácie/vody. 

Partneri

DEVICE
TATRA residence
REAL HOME